Adobe InDesign дээр ашиглах

Adobe-ийн бусад төрлийн программууд дээр мөн ижил төстэй тохиргоог хийгээд ажиллуулж болно гэдгийг санаарай. Яваандаа Adobe-ийн бүтээгдэхүүнүүдэд энэхүү толь нь албан ёсоор дэмжигдэн ажиллах нь дамжиггүй хэмээн найдаж байна.

 1. Толио эндээс татаж авна.
 2. Татаж авсан zip файлаа mn_MN хавтаст задалж хуулна.
 3. Татаж авсан файлаа Program Files > Adobe > Adobe InDesign 2021 > Resources > Dictionaries > LILO > Linguistics > Providers > Plugins2 > AdobeHunspellPlugin хавтас уруу орно.
 4. Одоо хуулагдсан mn_MN хавтсаа Dictionaries хавтаст буулгана.
 5. Дараа нь Info.plist файл нээгээд SpellingService, HyphenationService, UserDictionaryService хэсэг тус бүрд <string>mn_MN</string> гэсэн мөрийг нэмж оруулна.
 6. Программаа нээж, бичих талбар үүсгэнэ.
 7. Ингэхэд баруун талд байрлах Properties цэсэд шинээр Paragraph Styles үүсгэнэ.
 8. Дараа нь шинээр үүсгэсэн загвараа засварлана.
 9. Ийнхүү шинээр нээгдэх цонхны Advanced Character Formats талбарыг сонгоод Language хэсэгт Mongolian хэмээн сонгож хадгалаад цонхоо хаана.
 10. Одоо бичвэр оруулан шалгахдаа Dynamic Spelling идэвхжүүлнэ. Ингэхийн тулд хулганынхаа баруун товчийг дараад Spelling > Dynamic Spelling хэсгийг сонгоно.
 11. Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо.