LibreOffice дээр ашиглах

Бичиг баримт боловсруулагч программд монгол үгийн алдаа шалгахын тулд дараах зааврыг дагаарай.

 1. https://www.libreoffice.org хаяг уруу орж программаа татаж авч суулгана. Хэрэв macOS ашигладаг бол Homebrew ашиглан суулгаж болно:
  brew install --cask libreoffice
  
 2. Үүний дараа dict-mn.oxt файлаа татаж авна. Эсвэл
  1. LibreOffice анх нээгдэх үеийн цонхны зүүн доод буланд байх Extensions товчийг сонгоод (5-р алхамд үзүүлсэн зураг)
  2. нээгдэх хуудаснаас mongolian хэмээн хайж толио татаж авна.
 3. Татаж авсан файлаа ажиллуулж, суулгана.
  libreoffice download extension libreoffice extension manager
 4. Суулгасны дараа Close товчийг дараад Restart Now товчийг бас дарж программаа дахин эхлүүлээрэй.
  libreoffice restart now window
 5. Ийнхүү программ дахин нээгдэх үед Writer Document товчийг сонгоно
  libreoffice window
 6. Монгол үгийн алдаа шалгагчийг үндсэн шалгагч болгохын тулд
  1. LibreOffice > Preferences... (macOS) эсвэл Tools > Options... (Windows) цэсийг сонгоод
  2. Доорх зурагт үзүүлсэнчлэн Language Settings > Languages гэж ороод
  3. Default Languages for Documents дотор Western: Mongolian Cyrillic гэж сонгоод
  4. OK товчийг дарна
   libreoffice language settings
 7. Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо.

Толинд шинэ үг нэмэх

LibreOffice 6.0 хувилбараас эхлэн хэрэглэгч толинд шинэ үндэс үгийг хувиллын хамтаар оруулах боломжтой болсон юм. Үүнийг хэрхэн хийхийг үзүүлье.

 1. Алдаатай үг дээр хулганынхаа баруун товчийг дарж жижиг цонхыг нээнэ. Уг жижиг цонхноос Spelling... гэдгийг сонгоно.
  libreoffice sample text
 2. Улмаар нээгдэх жижиг цонхноос Options... товчийг дарж дахин жижиг цонх нээнэ
  libreoffice spelling: mongolian cyrillic
 3. Одоо New товчийг дарж шинэ толь үүсгэнэ
  libreoffice create new dictionary
 4. Name гэдэгт дурын нэр өгнө, Language гэдэгт Mongolian Cyrillic гэж сонгоод OK товч дараад сая үүсгэсэн толио Edit хийнэ
  libreoffice define new dictionary name with mongolian language
 5. Нээгдэх цонхны Word нүдэнд оруулахыг хүссэн үгийн үндсийг (хэрэв үйл үг бол үйлт нэрийн "х"-гүй төлөвийг оруулна: оруул, оруулах, оруулчих), Grammar By нүдэнд толинд буй гэхдээ оруулах үгтэй хувилал төстэй үгийг бичнэ
  libreoffice add a new word by grammar into a custom dictionary
 6. Дээрх жишээнд уусгалт нь уусалт, геоэкологи нь экологи хэмээх үгүүдтэй хувиллын хувьд дүйх юм. Ийнхүү уусгалт гэсэн үгийн бүх хувиллууд (уусгалтын, уусгалтыг, уусгалтад, …) толинд орлоо.