SeaMonkey дээр ашиглах

  1. Программаа нээж, Tools > Add-ons Manager гэж орно.
  2. Улмаар Get Add-ons гэж ороод баруун талд байрлах Browse all add-ons > гэсэн товчийг дарна. seamonkey
  3. Гарч ирэх цонхны хайлтын талбарт mongolian хэмээн бичихэд санал болгох Mongolian Spellchecking Dictionary гэснийг сонгоно.
  4. Ийнхүү Add to SeaMonkey товчийг дарна.
  5. Улмаар гарч ирэх цонхноос Install Now товчийг дарж толио суулгана.
  6. Бичих талбарт хулганынхаа баруун товчийг дарж Languages > Mongolian хэмээн сонгоно.
  7. Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо.