Sublime Text дээр ашиглах

 1. Sublime Text татан авч суулгана. Хэрэв macOS ашигладаг бол Homebrew ашиглан суулгаж болно:
  brew install --cask sublime-text
  
 2. Preferences > Package Control гэж ороод Package Control: Install Package гэж сонгоно.
 3. Улмаар гарч ирэх цонхонд mongolian гэж хайгаад Language - Mongolian багцыг сонгоно.
 4. Sublime Text программын баруун доод хэсэгт суулгаж буй мэдээлэл гарах бөгөөд монгол хэлний багцыг суулгаж дуусмагц
 5. View > Spell Check гэдгийг идэвхжүүлнэ.
 6. View > Dictionary > Language - Mongolian > mn_MN гэдгийг сонгоно.
 7. Ийнхүү ашиглахад бэлэн боллоо. sublime sample text
 8. Хэрэв англи, монгол толиудыг зэрэг ашиглах бол Preferences > Settings дотор дараах мөрийг оруулна:
  "dictionary": ["Packages/Language - Mongolian/mn_MN.dic", "Packages/Language - English/en_GB.dic", "Packages/Language - English/en_US.dic"],
  

  Хэрэв /usr/share/hunspell фолдер дахь толийг ашиглах бол: "Dictionaries/mn_MN.dic" тохиргоог оруулна.

Хэрэв Windows үйлдлийн системд суулгах бол дараах заавартай танилцана уу!