IntelliJ IDEA дээр ашиглах

JetBrains tool болох PyCharm, WebStorm, CLion зэрэг IDE бүрийн тохиргоо ижил байна.

  1. Толио эндээс татаж авна.
  2. Татаж авсан zip файлаа mn_MN хавтаст задалж хуулна.
  3. Программаа нээгээд Settings > Editor > Natural Languages > Spelling гэж ороод Custom dictionaries хэсэгт толио зааж өгнө.
  4. Ийнхүү ашиглахад бэлэн болно.

Үгийн зөв хувиллыг alt + enter товчлуурын хослолоор авна.